Browsing Tag

انسانهای دیگر در فضا

عالم هستی با این همه بزرگی تنها برای ما آفریده شده است

عالم هستی یک جهان بی پهنا برای انسانهاست و اکثر دانشمندان هم به این فکر فرو رفته اند ولی چگونه این همه بزرگی فقط تنها برای انسانهاست.تا چندی پیش در اخبار از وجود آدمهایی فضایی سخنانی گفته شد که ان را تکذیب کردند ولی دانشمندان به این فکر…