Browsing Tag

جواهر پلو چه غذاییست

جواهر پلو خوشمزه به همراه طرز تخیه و خواص پسه درون آن

جواهر پلو غذایی بسیار خوشمزه که در هفته یکبار سر سفره ایرانیان است بعضی از شهرها اسم این غذا را نمیدانند ولی نمونه آن را زیاد درست کرده اند و ما امروز میخواهیم در مورد این غذای خوشمزه حرف بزنیم و طرز تهیه آن را به شما یاد دهیم جواهر پلو…