Browsing Tag

حیوان نر و ماده

حیوانات نر و ماده چرا با هم زندگی میکنند و علت به وجود آمدن دو جنس مخالف چیست

حیوانات نر و ماده تنها عاملی هستند که نسلشان منقرض نمیشود و به دلیل جفت گیری و تولید مثل میتوانند گله ی خود را افزایش دهند و تنها دلیل به وجود آمدن این دونوع بخاطر این است که یک عدد نمیتواند هم غذای خود را به دست آورد و هم از بچه ی خود…