Browsing Tag

نقش پروستات در ادرار

ادرار کم و ضعیف را چگونه درمان کنیم و چه مواردی برافزایش ادرار نقش دارد

ادرار در بدن یک عملیات از سمت کلیه و بعد از طریق پروستات کنترل میشود و به سمت بیرون خارج میشود. بعضی از انسانها ادرار بسیار کمی دارند و این مورد باعث میشود درد کلیه در آنها افزایش بیابد .سایت کافه ایرونی این مبحث پزشکی را جهت درمان شما…