Browsing Tag

یبوست باعث دل درد

یبوست چگونه است و درمان آن چیست و به چه شکل باعث دل درد میشود

یبوست یک نوع بیماری روده است که مدفوع در روده به صورت کامل حرکت نمیکند و اکثرا همه میدانند روده چندین متر است و به شکل حلقوی با انبساط و انقباض خود حرکت میکند و لازم به ذکر است بیماری روده خطرناک است و حتما باید به پزشک مراجعه کنید. سایت…